ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου από τα προϊόντα που επιλέξατε, παρακαλούμε ενημερωθείτε για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε παρακάτω:

Επιστροφή ή Αντικατάσταση ΜΗ Ελαττωματικού Προϊόντος:

Μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εγγράφως από την σύμβαση πώλησης χωρίς κάποια αιτιολογία. Συμπληρώνετε την ειδική φόρμα που βρίσκεται στο πεδίο “ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ” και την αποστέλλετε μέσω e-mail στο [email protected]  ώστε η εταιρεία μας να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης και να καταθέσει στη συνέχεια άμεσα τα ποσό της αξίας του προϊόντος μόλις γίνει η παραλαβή του. Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς από το πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται. Σε περίπτωση υπαναχώρησης προϊόντος που είναι χρησιμοποιημένο, αλλοιωμένο, παρουσιάζει ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας, είναι χωρίς την αρχική του συσκευασία, η εταιρία μας δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων. Γι’ αυτό το προϊόν εφαρμόζεται άλλη διάταξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σ’αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς (3) και το κόστος επιστροφής του προϊόντος (3) στην εταιρία μας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω της εταιρείας Ταχυμεταφορών με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» είτε με μεταφορά του προϊόντος στο κατάστημα της εταιρείας μας.

 

Επιστροφή ή Αντικατάσταση Ελαττωματικού Προϊόντος:

Τα προϊόντα πριν την αποστολή τους ελέγχονται προσεκτικά για τυχόν φθορές ή ελλείψεις.

Στη περίπτωση αυτή ο πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα εντός 48 ωρών την εταιρεία μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας εγγράφως μέσω  e-mail στο [email protected].

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη περίπτωση κατά την οποία κάποιο προϊόν παραδοθεί ελαττωματικό από την εταιρεία στον πελάτη, τότε και μόνο τότε αναλαμβάνουμε την άμεση αντικατάστασή του με δική μας χρέωση αποστολής και παραλαβής.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης δεν χρησιμοποίησε τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά επισκέφθηκε το κατάστημα μας στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129 και αγόρασε από εκεί προϊόν/προϊόντα μας, καθώς αυτές οι συμβάσεις πώλησης δεν είναι συμβάσεις πώλησης τελούμενες από απόσταση.

Β. Στις περιπτώσεις πώλησης σκουλαρικιών για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των καταναλωτών.

Γ. Στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο πελάτης (π.χ Βέρες).

Δ. Στην περίπτωση αγοράς ρολογιού smart-watch μετά από άνοιγμα/ξεσφράγισμα της συσκευασίας και ενεργοποίησης ΔΕΝ επιστρέφονται/αλλάζονται παρά μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά.

Ε. Στις περιπτώσεις όπου μετά από έλεγχο του προϊόντος μετά από την παραλαβή της επιστροφής στην εταιρεία μας διαπιστωθεί πως λείπει το πρωτότυπο αντίτιμο (απόδειξη/τιμολόγιο) αγοράς ή κάποιο άλλο έγγραφο (π.χ εγγύηση κατασκευαστή, οδηγίες προϊόντος).

ΣΤ. Στις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν έχει επεξεργαστεί κατόπιν παραγγελίας και δεν βρίσκεται πλέον στην αρχική του μορφή (π.χ χαράξεις).

Ζ. Στις περιπτώσεις παραγγελίας προϊόντων που δεν βρίσκονται στο ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα της εταιρείας μας και έχει γίνει αποκλειστική παραγγελία για τον Πελάτη.