ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες εφαρμόζονται επί όλων των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας μας με την Επωνυμία: “ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ O.E’’ Α.Φ.Μ.: 800798299, Δ.Ο.Υ.: Η’ Θεσσαλονίκης, Αριθμός ΓΕΜΗ: 141249906000, Έδρα: Δήμος Θεσσαλονίκης, Οδός: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, Τηλέφωνο: +30 2310 301394 και E-mail: [email protected].  

Οι παρακάτω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες καλύπτουν την πώληση αγαθών και προϊόντων μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά συνέπεια κάθε χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.

Οι εν λόγω όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες μπορούν να μεταβληθούν οποτεδήποτε από την Εταιρία μας για αυτό και ο εκάστοτε Χρήστης οφείλει να ελέγχει αυτούς, προτού πραγματοποιήσει συναλλαγή μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Όσοι το επιθυμούν, μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας με το domain name «daskalakiskosmima.gr».

Προκειμένου όμως για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ιδίως για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με την Εταιρία μας με σκοπό την πώληση προϊόντων από Εμάς σε τρίτους απαιτείται η κάτωθι διαδικασία, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την υποβολή παραγγελίας προϊόντος.

Εφόσον λοιπόν οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων μας έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις αγορές τους είτε ως επισκέπτες είτε να συμπληρώσουν την διαμορφωμένη από εμάς αίτηση στην οποία απαιτείται η καταχώριση των έγκυρων και αληθή προσωπικών στοιχείων και ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Επισκέπτη και ένας κωδικός (Διαδικασία Login – Δημιουργία λογαριασμού). Ο κωδικός (Password) που καταχωρεί κατ’ επιλογήν του ο Επισκέπτης πρέπει να είναι μοναδικός και εξατομικευμένος και χρησιμεύει στην πιστοποίηση των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου της Εταιρίας μας. Η φύλαξη της μυστικότητας του κωδικού αυτού είναι αποκλειστική υποχρέωση του πελάτη, καθώς η εταιρία μας δεν γνωρίζει τον κωδικό αυτό και μπορεί μόνον μέσα από την διαδικασία του reset να του αποδώσει καινούριο κωδικό.

Ο επισκέπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων.

Σε περίπτωση που οι πελάτες μας επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικό δελτίο – επιστολή από εμάς (newsletter) στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, τότε θα πρέπει να το δηλώσουν μέσω του ειδικού συνδέσμου που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που επιθυμούν τη μη αποστολή πλέον ενημερωτικού δελτίου, αρκεί να το δηλώσουν με τον τρόπο που στην ιστοσελίδα μας αναφέρεται. Από τη στιγμή εκείνη, θα σταματάει αυτόματα η περαιτέρω και για το μέλλον αποστολή άλλων ενημερωτικών δελτίων – επιστολής από εμάς προς τον συγκεκριμένο πελάτη.

 

ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Εταιρία μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα εικονιζόμενα / εμφανιζόμενα προς πώληση αγαθά ή προϊόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να απεικονίζονται όσο το δυνατόν πιο άρτια ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση και εικόνα αυτών. Ωστόσο η Εταιρία μας επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος τρίτων προσώπων ή εκ παρεμβάσεως τρίτων προσώπων ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς καμία προγενέστερη ειδοποίηση.

Όλες οι τιμές των προϊόντων μας εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως σε κάθε ισχύουσα νομοθετική διάταξη. Κάθε πληροφορία που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση κανενός είδους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, επιλογών, υπηρεσιών και περιεχομένων της ιστοσελίδας μας την οποία και επισκέπτεται ελεύθερα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα μας. Επίσης σας αναφέρουμε ότι τα βάρη των κοσμημάτων ενδέχεται εμφανίσουν μικρές αποκλίσεις λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους. Από την άλλη μεριά για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από την διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει καμία ευθύνη το Daskalakiskosmima.gr και η εταιρεία μας, παρά μόνο η διαφημιστική εταιρεία που έχει αναλάβει την προώθηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αφού επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, ο Πελάτης παραγγέλνει αυτό/αυτά, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που στην φόρμα απαιτούνται είναι: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση E-mail. Η Εταιρία μας ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην αίτηση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι ο μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την αποστολή τους στην Εταιρία μας, ο Επισκέπτης καταχωρείται ως Πελάτης στην Εταιρία μας.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης μας επιθυμεί την διαγραφή του τότε μπορεί να το δηλώσει εγγράφως μέσω e-mail στο [email protected].  

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της παραγγελίας η προαποδοχή των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και συμφωνιών ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής της παραγγελίας. Με την σήμανση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση αυτών καθώς επίσης και ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι εν λόγω παραγγελία ενέχει υποχρέωση πληρωμής σε Εμάς του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων. Ακολούθως η παραγγελία περιέρχεται αυτόματα στην Εταιρία μας. Μέχρι την στιγμή αυτή, υφίσταται πρόταση του Πελάτη για την σύναψη σύμβασης αγοράς.

Μόλις η Εταιρία μας αποστείλει στον Πελάτη την επιβεβαίωση περιέλευσης της παραγγελίας του, η οποία έχει μορφή e-mail, τότε η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία. Ο Πελάτης λαμβάνει ειδική ενημέρωση αναλόγως του τρόπου επικοινωνίας που έχει επιλέξει.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει το οποιοδήποτε λάθος στην παραγγελία του, τότε οφείλει ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρία μας μέσω e-mail στο [email protected] ώστε να διορθωθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία και να επικαιροποιηθεί ορθά η παραγγελία, καθώς στα στοιχεία που μας έχει δώσει θα γίνει και η παράδοση του προϊόντος.

Η εταιρία μας κατόπιν ελέγχοντας την διαθεσιμότητα των προϊόντων, και εφόσον αυτή υφίσταται, αποστέλλει στον πελάτη την λεγόμενη «Επιβεβαίωση Αποδοχής Παραγγελίας». Στην «Επιβεβαίωση Αποδοχής παραγγελίας» θα αναγράφεται αναλυτικά το παραγγελθέν προϊόν και τα χαρακτηριστικά αυτού, η τιμή, τα έξοδα αποστολής και γενικότερα όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας. Από την στιγμή αυτή η ενοχική σύμβαση της πώλησης μεταξύ της Εταιρίας μας και του Πελάτη θεωρείται συναφθείσα δημιουργώντας σχετικές αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προκειμένου η εταιρία μας να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, αναγράφει δίπλα σε κάθε προς πώληση προϊόν την ένδειξη «άμεσα διαθέσιμο», αν αυτό βρίσκεται σε απόθεμα ή την ένδειξη «κατόπιν παραγγελίας» ή «παράδοση εντός 5 εργάσιμων ημερών», σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζεται μεν στον ηλεκτρονικό μας χώρο, ωστόσο δεν βρίσκεται σε άμεσα διαθέσιμο προς πώληση στους πελάτες μας.

Ωστόσο, εξαιτίας ακριβώς της φύσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ταχύτητας που διέπουν αυτές, η εταιρία μας επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε η παραγγελία δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρία μας είτε σε περίπτωση που το προϊόν εξαντληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Εταιρία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα τον πελάτη με κάποιον από τους τρόπους που αυτός έχει επιλέξει και να ακυρώσει την συναλλαγή επιστρέφοντας στον Πελάτη το ποσό πληρωμής, αναλόγως του τρόπου πληρωμής. Και στις δύο περιπτώσεις η Εταιρία δεσμεύεται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Σε περίπτωση παραγγελίας αποτελούμενης από διάφορα μέρη, αν ένα από αυτά τα μέρη δεν βρεθεί διαθέσιμο, τότε η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα αυτό στον πελάτη. Ο Πελάτης δικαιούται χωρίς δικαιολογία και εφόσον η παραγγελία δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολο της λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, να ακυρώσει την παραγγελία του, στέλνοντας e-mail στο [email protected]. Η δε Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό στον Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη του ακυρωτικού e-mail και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την παρέλευση 30 ημερών.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Οι τρόποι παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος στον Πελάτη και οι ειδικότεροι όροι που συντρέχουν σε κάθε έναν από αυτούς είναι οι κάτωθι:

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Σε περίπτωση που ο Πελάτης μας επιλέξει ως τρόπο παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος, την παράδοση αυτού στο κατάστημα μας στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129, τότε ειδοποιείται σχετικά μέσω του ανάλογου τρόπου επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας, για την παραλαβή αυτού από το Κατάστημα μας. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το προϊόν το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του, οπότε και το προϊόν θα βρίσκεται στο Κατάστημα μας διαθέσιμο για αυτόν. Αν ωστόσο παρέλθουν οι 5 εργάσιμες ημέρες, τότε η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση καθώς και όλες τις συναφείς, νόμιμες αξιώσεις της λόγω της υπαναχώρησης. Αν ο Πελάτης αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος για την παραλαβή του προϊόντος, τότε ο τρίτος μη αγοραστής υποχρεούται να φέρει μαζί του για την παραλαβή του προϊόντος σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο από τον αγοραστή καθώς και δημόσιο έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ.) που να αποδεικνύει την ταυτότητα του τρίτου παραλαβόντος. Επειδή σύμφωνα με το Νόμο, μετά την παραλαβή του πράγματος ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, ο Αγοραστής (ή ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή) οφείλει να ελέγχει επιμελώς το πράγμα που του παραδίδεται και να βεβαιώνει, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, ότι παρέλαβε το παραγγελθέν πράγμα και ότι το παραδοθέν σε αυτόν πράγμα είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει ως τόπο παράδοσης του προϊόντος, τόπο που ο ίδιος επιθυμεί, τότε το προϊόν παραδίδεται από την Εταιρία μας σε Εταιρία Ταχυμεταφορών, η οποία αναλαμβάνει την παράδοση του προϊόντος στον Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα, αλήθεια και πληρότητα των στοιχείων που ανέγραψε κατά τον προσδιορισμό του τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση που ο τόπος αυτός είναι ψευδής ή δεν ανήκει στον Πελάτη τότε η Εταιρία μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης δεν ανήκει στον Πελάτη  αλλά σε κάποιον Τρίτο, στον οποίο το προϊόν θα παραδοθεί ως «δώρο», τότε ο Αγοραστής οφείλει να καταχωρήσει όλα τα απαραίτητα αιτούμενα στοιχεία στην σχετική φόρμα, ώστε η Εταιρία μας να γνωρίζει ότι πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδικασία του «Δώρου». Σε κάθε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος μέσω Εταιρίας Ταχυμεταφορών, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Τρίτος – Δωρεοδόχος (στην περίπτωση του Δώρου κατά τα ανωτέρω) οφείλει να επιδεικνύει σχετικό έγγραφο Δημόσιας Αρχής για την ταυτοποίηση του προσώπου, ενώ ειδικά για την περίπτωση που το προϊόν παραδίδεται σε κάποιον Τρίτο, ο οποίος λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή (όχι δηλαδή στην περίπτωση του Δώρου), τότε ο τρίτος πρέπει να έχει σχετική εξουσιοδότηση για την παραλαβή του προϊόντος καθώς και σχετικό έγγραφο από Δημόσια Αρχή για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας. Επειδή σύμφωνα με το Νόμο μετά την παραλαβή του προϊόντος ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Αγοραστή, ο Αγοραστής (ή ο Τρίτος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω λειτουργεί στο όνομα και για λογαριασμό του Αγοραστή) οφείλει να ελέγχει επιμελώς το προϊόν που του παραδίδεται και να βεβαιώνει, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, ότι παρέλαβε το παραγγελθέν προϊόν και ότι το παραδοθέν σε αυτόν προϊόν είναι αυτό το οποίο παρήγγειλε και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον στην περίπτωση μη παραλαβής του προϊόντος από την εταιρία κούριερ, για το οποίο πραγματοποιήθηκε παραγγελία με τον τρόπο πληρωμής «αντικαταβολή» πρέπει να γίνει πρώτα εξόφληση του αντιτίμου για να έχει το δικαίωμα να παραλάβει το προϊόν (δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα της αντικαταβολής).

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε περίπτωση που η παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί δυνάμει της σχετικής ενοχικής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας μας και του Πελάτη μας στην Ελληνική Επικράτεια, τότε η Εταιρία μας δεσμεύεται να παραδώσει αυτό μέσα σε προθεσμία 3 με 5 ημερών ενώ σε περίπτωση που η παράδοση του πράγματος πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω στο Εξωτερικό, τότε η Εταιρία μας δεσμεύεται να παραδώσει αυτό μέσα σε προθεσμία 14 ημερών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προβλέπεται βάσιμα ότι η παράδοση της παραγγελίας θα καθυστερήσει τότε η Εταιρία μας θα ενημερώσει άμεσα προς τούτο τον Πελάτη και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να παραδοθεί εντός σύντομου και εύλογου χρόνου στον Πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μας οφείλει να παραδώσει το προϊόν το αργότερο σε (20) είκοσι ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας εκτός εάν συντρέξουν γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που τα γεγονότα αυτά διαρκέσουν περισσότερο από 30 ημέρες έκαστο από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ενώ η Εταιρία υποχρεούται μετά τη γνωστοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης, να επιστρέψει αμελλητί το ποσό του τιμήματος στον Πελάτη, αναλόγως του τρόπου πληρωμής αυτού.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το κόστος για την ταχυμεταφορά του παραγγελθέντος προϊόντος στον Πελάτη μας είναι μηδενικό για κάθε παραγγελία εντός της Ελληνικής Επικράτειας για αγορές άνω των 50€ ενώ για αγορές κάτω των 50€ είναι 4€. Για κάθε παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος στη Κύπρο. το κόστος ταχυμεταφορών είναι μηδενικό για κάθε παραγγελία άνω των 300€ ενώ για αγορές κάτω των 300€ είναι 20€. Για κάθε παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος στο Εξωτερικό, το κόστος ταχυμεταφορών για κάθε παραγγελία ανέρχεται στο ποσό των 20€ ανά παραγγελία. Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος ταχυμεταφορών επιβαρύνει τον Πελάτη μας, ο οποίος οφείλει να προκαταβάλει αυτό, όπως εξάλλου ρητά αναγράφεται και στην πλατφόρμα παραγγελίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μόλις συμπληρωθεί από τον Πελάτη μας ο τόπος παράδοσης.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως τρόποι πληρωμής ορίζονται περιοριστικά οι κάτωθι:

Α. Με κατάθεση στον υπ’ αριθμόν 234/402-400-10 της τράπεζας Εθνικής και 5239-076000671 της τράπεζας Πειραιώς.

Β. Με χρήση Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας.

Στην εν λόγω περίπτωση ο Πελάτης θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω παραπομπής (Link) στην οικεία σελίδα της Τράπεζας αποδεχόμενος τους εκεί αναφερόμενους τόσο τραπεζικούς όρους συναλλαγής όσο και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εκάστοτε Τράπεζας. Η δυνατότητα πληρωμής με έναν από τους Α ή Β τρόπους υφίσταται τόσο για την περίπτωση στην οποία ο πελάτης παραλαμβάνει το προϊόν από το Κατάστημα της Εταιρίας μας, όσο και στην περίπτωση στην οποία το προϊόν του αποστέλλεται σε διεύθυνση επιλογής του (βλ. ανωτέρω υπό 5β).

Γ. Με αντικαταβολή. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει το τίμημα ταυτόχρονα με την παράδοση του προϊόντος είτε στο Κατάστημα της Εταιρίας μας οπότε και ουδεμία χρέωση επιπλέον υπάρχει είτε στην διεύθυνση που ο ίδιος έχει επιλέξει σε μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Η χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας όμως εν προκειμένω είναι επιτρεπτή μόνον στην περίπτωση πληρωμής του τιμήματος στο Κατάστημα μας, καθώς στην άλλη περίπτωση παράδοσης σε διεύθυνση επιλογής του Πελάτη, η εταιρία ταχυμεταφορών που θα πραγματοποιήσει την παράδοση, δεν θα είναι εφοδιασμένη με σχετικό τερματικό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δηλώνει ρητά με την αποδοχή των παρόντων ότι η πληρωμή του τιμήματος μπορεί να γίνει μόνον με καταβολή μετρητών.

Δ. Με άτοκες μηνιαίες δόσεις για ποσά συνολικής αξίας 100Є και άνω (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! Η επιλογή των δόσεων εμφανίζεται ΜΟΝΟ στη χρήση πιστωτικής κάρτας για πληρωμή της παραγγελίας).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή παραλαβής του προϊόντος, ο Πελάτης διαθέτει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να προβάλει κάποια αιτιολογία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και έγγραφη. Ο Πελάτης συμπληρώνει το ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται τόσο στην ιστοσελίδα μας www.daskalakiskosmima.gr είτε εγγραφώς μέσω e-mail [email protected]. Η Εταιρία μας στη συνέχεια θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της επιστολής υπαναχώρησης και στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις.

Η υπαναχώρηση κατά τα παραπάνω δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις συνομολογημένης ιδιότητας για τα οποία εφαρμόζονται άλλες διατάξεις.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην ακριβή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε (“as new”), δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, αλλοιωθεί, όλα δε τα σχετικά έγγραφα (πιστοποιητικά, κάρτες εγγύησης κτλ.) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν το προϊόν.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς από το πρόσωπο που αγόρασε το προϊόν.

Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία μας το ποσό που δαπάνησε η Εταιρία μας για την αποστολή του προϊόντος, εκτός και αν ο Πελάτης μας ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που αναφέρουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

Ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς και το κόστος επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρία μας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω της Εταιρίας Ταχυμεταφορών με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» είτε με μεταφορά του προϊόντος στο κατάστημα της Εταιρίας μας.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν μέσα σε προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση της δήλωσης του περί υπαναχώρησης στην Εταιρία μας, αρκεί βέβαια η αποστολή του πράγματος προς την Εταιρία μας να πραγματοποιηθεί στην ως άνω προθεσμία.

Η εταιρία μας υποχρεούται και δεσμεύεται προς τούτο να προβεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, να επιστρέψει στον αγοραστή κάθε τίμημα που εισέπραξε για την συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας μας και του Πελάτη κάποιος άλλος διακανονισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιστραφεί το προϊόν και τα συνοδευτικά του έγγραφα κατά τα ανωτέρω.

Ειδικά για την περίπτωση πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, η εταιρία μας υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Ωστόσο, κατόπιν αυτής της ενημέρωσης, η Εταιρία μας δεν δύναται να πράξει κάτι άλλο και δεν ευθύνεται για κάτι άλλο, καθώς η ακύρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από την Τράπεζα ως εκδότρια της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, δυνάμει και βάσει των ειδικότερων όρων της τραπεζικής σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη.

Η εταιρία μας δηλώνει ρητά και σύμφωνα με το Νόμο ότι δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω το ή τα προϊόν/προϊόντα μέχρις ότου ο Πελάτης μας  παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε το πράγμα πίσω.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν συνοδεύεται με δώρο, τότε κατόπιν άσκησης της δήλωσης υπαναχώρησης, το δώρο πρέπει να επιστραφεί μαζί με το Προϊόν.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 3ιβ ν. 2251/1994

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό ανωτέρω ορίστηκε και περιγράφηκε, δεν παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης δεν χρησιμοποίησε τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αλλά επισκέφθηκε το κατάστημα μας στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 129 και αγόρασε από εκεί προϊόν/προϊόντα μας, καθώς αυτές οι συμβάσεις πώλησης δεν είναι συμβάσεις πώλησης τελούμενες από απόσταση.

Β. Στις περιπτώσεις πώλησης σκουλαρικιών για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των καταναλωτών.

Γ. Στην περίπτωση που συγκεκριμένο προϊόν κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων, σαφώς εξατομικευμένων προδιαγραφών που έθεσε ο πελάτης (π.χ Βέρες).

Δ. Στην περίπτωση αγοράς ρολογιού smart-watch μετά από άνοιγμα / ξεσφράγισμα της συσκευασίας και ενεργοποίησης ΔΕΝ επιστρέφονται / αλλάζονται παρά μόνο στην περίπτωση που είναι ελαττωματικά.

Ε. Στις περιπτώσεις όπου μετά από έλεγχο του προϊόντος μετά από την παραλαβή της επιστροφής στο Καταστημά μας διαπιστωθεί πως λείπει το πρωτότυπο αντίτιμο (απόδειξη / τιμολόγιο) αγοράς ή κάποιο άλλο έγγραφο (π.χ εγγύηση κατασκευαστή, οδηγίες προϊόντος).

ΣΤ. Στις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν έχει επεξεργαστεί κατόπιν παραγγελίας και δεν βρίσκεται πλέον στην αρχική του μορφή (π.χ χαράξεις).

Ζ. Στις περιπτώσεις παραγγελίας προϊόντων που δεν βρίσκονται στο ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας και έχει γίνει αποκλειστική παραγγελία για τον Πελάτη.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΠΕΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που το προϊόν εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο πελάτης έχει βάσει Νόμου (αστικός Κώδικας, άρθρο 540) τα εξής δικαιώματα διαζευκτικά:

Συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί:

 1. να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνση του την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
 2. να ζητήσει μείωση στο τίμημα του προϊόντος
 3. να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η εταιρία μας οφείλει να πραγματοποιήσει την διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

  Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει αυτή να έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τον Πελάτη και την Εταιρία μας, ώστε να εκλείψει η πιθανότητα διενέξεων και αμφισβητήσεων.

  Κατά τα λοιπά ισχύει ο Αστικός Κώδικας και όλες οι σχετικές διατάξεις του.

  Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να ενημερώνει άμεσα εντός 48ωρών την Εταιρία μας τόσο για την διαπίστωση ύπαρξης ελαττώματος όσο και για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας εγγράφως μέσω e-mail στο [email protected].

Επιπλέον τούτου, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας με δικούς της συμβούλους και ειδικούς θα εξετάζει το προϊόν για το οποίο ο Πελάτης έχει παραπονεθεί για την ύπαρξη ελαττώματος ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και θα προχωρήσεις στις απαραίτητες ενέργειες.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που από σφάλμα ακολουθήσει αποστολή προϊόντων σε Πελάτη μας χωρίς αυτός να έχει παραγγείλει τα εν λόγω προϊόντα, τότε ο τελευταίος υποχρεούται αμέσως να ειδοποιήσει σχετικά την Εταιρία μας ώστε να αναφέρει το σφάλμα και να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων αυτών με δαπάνες και έξοδα της Εταιρίας μας. Σε καμία περίπτωση η ανεπιφύλακτη παραλαβή των προϊόντων αυτών ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρίας για το σφάλμα, δεν ισχύει ως αποδοχή ή δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων. Ο Πελάτης ή Τρίτος υποχρεούται σε περίπτωση που η Εταιρία μας ζητήσει πίσω τα προϊόντα της, να της τα επιστρέψει άμεσα, το αργότερο εντός προθεσμίας 8 εργασίμων ημερών από την ημέρα παράδοσης αυτών. Η Εταιρία μας θα τον ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής κατά την οποία καμία επιβάρυνση για τον ίδιο δεν θα υπάρχει. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άκαρπη, τότε η Εταιρία μας θεωρεί ότι ο Πελάτης έχει παραλάβει τα εν λόγω προϊόντα επιθυμώντας την απόκτηση αυτών και δικαιούται να αξιώσει το τίμημα με κάθε νόμιμο τρόπο, τίμημα το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο Πελάτης ως τίμημα αγοράς του προϊόντος που κράτησε.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Κάθε αίτηση και κάθε στοιχείο το οποίο καταχωρεί ο Πελάτης μας είναι απολύτως εμπιστευτικό και η Εταιρία μας θα το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την ορθή επικοινωνία της με τον Πελάτη. Κάθε e- mail ή άλλο έγγραφο, το οποίο αποστέλλεται από Πελάτη μας δεν κοινοποιείται σε τρίτους παρά μόνον εάν ο Νόμος το επιτάξει.

 

ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

 1. Κάθε εκπτωτικό κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο από τον ίδιο λογαριασμό που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία.
 2. Σε περίπτωση εξαργύρωσης του εκπτωτικού κουπονιού και συνεπακόλουθης ακύρωσης της παραγγελίας, δεν επιστρέφεται η αξία του κουπονιού, είτε σε μερική είτε σε ολική ακύρωση.
 3. Το Daskalakiskosmima.grέχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.
 1. Τα εκπτωτικά κουπόνια έχουν ορισμένη χρονική ισχύ και δεν θα γίνονται δεκτά προς εξαργύρωση μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στο email ή sms που έχει λάβει ο παραλήπτης.
 2. Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρωθούν με μετρητά.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ (e-Gift Card) DASKALAKIS JEWELS

 1. Η ηλεκτρονική δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.daskalakiskosmima.gr.
 2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων με αξία ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της δωροκάρτας. Στην περίπτωση που το αντίτιμο αγοράς κάποιου προϊόντος υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της ηλεκτρονικής δωροκάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής είναι αποδεκτός στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 3. Η ηλεκτρονική δωροκάρτα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που στάλθηκε στον προοριζόμενο παραλήπτη της.
 4. Σε περίπτωση που η κάρτα δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, τότε αυτόματα ακυρώνεται και μηδενίζεται το υπόλοιπό της.
 5. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί ως πιστωτική κάρτα.
 6. Δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή με χρήματα (μετρητά).
  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής δεν αντικαθίσταται, ούτε
  επιστρέφεται η αξία της.
 7. Δεν είναι εφικτή η ακύρωση αγοράς ηλεκτρονικής δωροκάρτας.

*Η αγορά και χρήση της ηλεκτρονικής δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ (e-Gift Card)DASKALAKIS JEWELS

 1. Φορτώνεις την ηλεκτρονική δωροκάρτα με το ποσό που επιθυμείς να κάνεις δώρο ηλεκτρονικά.
 2. Συμπληρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη (Όνομα, Επίθετο, Κινητό Τηλέφωνο, E-mail).
 3. Εάν επιθυμείς συμπληρώνεις ένα μήνυμα ή μια ευχή για τον παραλήπτη.
 4. Πατάς αγορά και συνεχίζεις σε online εξόφληση της δωροκάρτας με τη χρήση πιστωτικής/ χρεωστική / prepaid κάρτας, paypal ή τραπεζική κατάθεση.

Είσαι έτοιμος/η! Ο Δωρολήπτης θα λάβει στη συνέχεια ένα email ή SMS με την Ηλεκτρονική Δωροκάρτα μαζί με την ευχή σου!

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ (e-Gift Card)DASKALAKIS JEWELS

 1. Η εξαργύρωση της δωροκάρτας μπορεί να γίνει αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.daskalakiskosmima.gr.
 2. Εισάγετε το κωδικό της ηλεκτρονικής δωροκάρτας στο πεδίο κατά το check out και στη συνέχεια πατάτε «Χρήση Κουπονιού».
 3. Εισάγετε το κωδικό της ηλεκτρονικής δωροκάρτας στο πεδίο κατά το check out και στη συνέχεια πατάτε «Χρήση Κουπονιού».
 4. Στην περίπτωση που το αντίτιμο αγοράς κάποιου προϊόντος υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της ηλεκτρονικής δωροκάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής είναι αποδεκτός στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

 «ΣΥΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών με τη μορφή banners, skin, adventorials κ.τ.λ. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία τυχόν επισκέπτες της ιστοσελίδας μας αποφασίζουν να τους δώσουν.

 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

«Δεσμοί» προς το δίκτυο επιτρέπονται είτε μέσω hyperlinks είτε μέσω εικόνων είτε μέσω βίντεο μόνον προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν ενδεχομένως κωδικό πρόσβασης εκτός εάν υπάρχει ρητή, αντίθετη συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του περιεχομένου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί cookies και IP addresses.
Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη / μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης / χρήστης των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη / χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να διαπιστώνεται σε ποιες περιοχές η ιστοσελίδα μας έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή είναι πιο δημοφιλής ή και για λόγους marketing. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

IP Address είναι η διεύθυνση ΙΡ μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και οι διευθύνσεις ΙΡ χρησιμοποιούνται για στατιστικούς ή για λόγους marketing.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα σήματα αλλά και όλο το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και των παρεχομένων υπηρεσιών έχουν καταχωρηθεί στις αρμόδιες Αρχές και προστατεύονται ως νομίμως κατοχυρωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Διεθνή χώρο, αποτελώντας πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας μας. Κάθε χρήση των σημάτων από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο, απαγορεύεται απολύτως, τιμωρείται δε βάσει των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο εκάστοτε Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος εντύπου. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα μας επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι έχουμε πρόθεση να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικαίωμα μας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών μας αλλά και για στατιστικούς λόγους, καθώς και για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και για την ορθότητα και τη νομιμότητα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού, η εταιρία μας συλλέγει απλά προσωπικά στοιχεία των πελατών, που οι τελευταίοι καταχωρούν κατά την ανωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύνδεσης αλλά και υποβολής παραγγελίας προϊόντος και δημιουργεί σχετικό αρχείο σύμφωνα με το Νόμο.

Με την υποβολή είτε μόνον των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login) είτε επιπροσθέτως και με την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της παραγγελίας προϊόντος/προϊόντων, ο εκάστοτε Πελάτης  μας δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Εταιρία μας να καταχωρήσει τα στοιχεία του στο αρχείο που αυτή θα δημιουργήσει καθώς και να χρησιμοποιήσει αυτά για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρονται αλλά και για επικοινωνία με τους Πελάτες.

Η Εταιρία μας τηρεί όλες τις ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις για την δημιουργία και τήρηση Αρχείου ενώ κάθε Επισκέπτης / Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με Εμάς, να ζητήσει την διόρθωση των προσωπικών του στοιχείων ή την διαγραφή αυτών ή την προβολή αντιρρήσεων οποτεδήποτε κατά τα στον Νόμο 2472/1997 οριζόμενα είτε τηλεφωνικά στο +30 2310 301394 είτε εγγράφως μέσω e-mail στο [email protected].  Η εταιρία μας τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το Ν. 2472/1997.

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να μην διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή/και φυσικό πρόσωπο σεβόμενη και τηρώντας το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο. Η Εταιρία μας θα χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνον η ίδια και κυρίως για στατιστικούς λόγους, για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών, για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των πελατών, για λόγους προώθησης, διαφήμισης, υποστήριξης, εκτέλεσης των συναλλαγών, ή για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές για αυτήν την τελευταία περίπτωση. Προς τούτο, ο εκάστοτε Πελάτης με την υποβολή των ζητούμενων από εμάς στοιχείων για την διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας (login), δίνει την ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του προκειμένου η Εταιρία μας να δύναται να προχωρήσει στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των Πελατών της κατά τα στα ανωτέρω εδάφια αναφερόμενα.

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας μας και των πελατών μας οι οποίες συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ως εκάστοτε αυτό ισχύει. Σε περίπτωση χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από χώρα του εξωτερικού, εφαρμογής θα τυγχάνουν πάλι οι παρόντες όροι.

Οι παρόντες όροι μπορούν και θα αναπροσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει κάτι στην Πολιτική της Εταιρίας μας ή κάθε φορά που ο Νόμος επιτάσσει να πραγματοποιηθούν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται στο παρόν κείμενο χωρίς κάποια άλλη ιδιαίτερη ανακοίνωση.

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τις συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα επιλύεται με βάσει το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους εκάστοτε υπάρχοντες νομοθετικά θεσμοθετημένους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως λ.χ. στις ενώσεις καταναλωτών, στην γενική γραμματεία Καταναλωτή , στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές φιλικού διακανονισμού , στον συνήγορο του Πολίτη κτλ.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 [email protected]. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Επισημαίνεται ρητά ότι η προστασία που παρέχει ο Νόμος 2251/1994 αφορά μόνον τον «καταναλωτή», όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2251/1994. Η ακυρότητα μέρους των παρόντων όρων δεν επιφέρει ακυρότητα όλων των όρων παρά μόνο οδηγεί σε ακυρότητα και ανεφάρμοστο του μέρους, η σύμβαση κατά τα λοιπά ισχύει και λειτουργεί κανονικά/

Οι παρόντες επέχουν θέση ενημέρωσης του άρθρου 3β του ν. 2251/1994.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ